1. Nguyên tắc tính cước:
- Các thuê bao lần đầu tiên đăng ký dịch vụ Bóng đá vui sẽ được miễn phí ngày đầu cước thuê bao ngay sau khi đăng ký dịch vụ. Kết thúc thời gian miễn cước, dịch vụ sẽ được tính cước như thông thường nếu thuê bao không thực hiện hủy dịch vụ trong thời gian được miễn cước
- Những thuê bao đã được hưởng miễn phí cước thuê bao như trên, nếu hủy dịch vụ và đăng ký lại trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày được miễn cước sẽ bị trừ cước như thông thường; nếu đăng ký lại sau 90 ngày kể từ ngày được miễn cước, thuê bao sẽ vẫn được miễn cước.

a. Nguyên tắc trừ cước:
Cước thuê bao dịch vụ trừ vào tài khoản chính (đối với thuê bao trả trước) hoặc ghi vào hóa đơn cước hàng tháng (với thuê bao trả sau).

b. Hiệu lực gói cước:
Khi khách hàng đăng ký thành công các gói dịch vụ sẽ nhận được thông báo về việc gói dịch vụ tự động gia hạn theo chu kỳ tương ứng.
- Gói cước có hiệu lực ngay sau khi được đăng ký/gia hạn thành công và có hiệu lực đến 23h59’59” của ngày đăng ký/gia hạn (ví dụ: khách hàng đăng ký vào 15h00 ngày 15/2/2014 thì gói cước sẽ có hiệu lực từ 15h00 ngày 15/2/2014 đến 23h59’59” ngày 15/2/2014…)
- Sau khi hủy gói cước thành công (khách hàng tự hủy gói cước hoặc gói cước bị hủy do gia hạn không thành công), gói cước ngay lập tức không còn hiệu lực. Khách hàng không được tiếp tục sử dụng dịch vụTại thời điểm gia hạn gói cước, hệ thống sẽ thực hiện trừ cước thuê bao của dịch vụ:

c. Quy định về quy trình gia hạn
- Gia hạn gói cước: Sau khi hết hiệu lực, gói cước sẽ được tự động gia hạn vào ngày tiếp theo. Ví dụ: khách hàng đăng ký vào ngày 15/2/2014 thì gói cước sẽ được gia hạn vào ngày 16/2/2014.
- Nếu gia hạn cho khách hàng không thành công, hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện trừ tiền cho khách hàng theo quy trình sau:
+ Thực hiện trừ cước 35 ngày liên tiếp với chu kỳ 3 lần/ngày cho đến khi trừ cước thành công.
+ Nếu trong vòng 35 ngày hệ thống không trừ tiền thành công, hệ thống sẽ hủy gói cước và nhắn tin thông báo cho khách hàng.
- Trong thời gian gia hạn, dịch vụ không có hiệu lực.
- Thời gian hiệu lực của chu kỳ mới được tính từ ngày trừ cước được

Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Dịch vụ | Thiết bị | Gói cước | Hỗ trợ | Liên hệ | English