STT Thời gian Điểm số Số điện thoại Họ và tên Địa chỉ
1
30/09/2014 - 29/10/2014
1,250
84949519xxx
Lê Thị Huyền Trang
Láng Hạ, Hà Nội
2
30/10/2014 - 28/11/2014
1,500
84946920xxx
Nguyễn Đình Khánh
Nguyễn Khoái, Hà Nội
3
29/11/2014 - 28/12/2014
1,490
84946920xxx
Nguyễn Đình Khánh
Nguyễn Khoái, Hà Nội
4
29/12/2014 - 27/01/2015
1,490
841239220xxx
Trần Thị Việt Nga
Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội
5
28/01/2015 - 26/02/2015
1,450
841239220xxx
Trần Thị Việt Nga
Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội
6
27/02/2015 - 28/03/2015
1,440
84949788xxx
Mai Xuân Công
Hà Trung, Thanh Hóa
7
29/03/2015 - 27/04/2015
1,490
84947205xxx
Nguyễn Bình Dương
Hoài Đức, Hà Nội
8
28/04/2015 - 27/05/2015
1,500
841259597xxx
Trần Thị Việt Nga
Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội

 

Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Dịch vụ | Thiết bị | Gói cước | Hỗ trợ | Liên hệ | English